• Databeskyttelse

Denne databeskyttelseserklæring giver dig et indblik i, hvordan Tranbjerg Hørecenter beskytter dine data. Erklæringen omfatter vores hjemmeside, e-mails og brugen af data på vores sociale medier.

Hvilke data bearbejder Tranbjerg Hørecenter?

Tranbjerg Hørecenter modtager data om din adfærd på hjemmesiden via vores installerede cookies, der bl.a. viser os hvilke sider du besøger, samt hvilken enhed du anvender under besøget. Hvis du kontakter os via mail eller telefon på hjemmesiden, vil vi være i besiddelse af dine oplysninger. Disse oplysninger vil gemmes så længe de er relevante for kontakten.

Hvad anvender Tranbjerg Hørecenter mine data til?

Tranbjerg Hørecenter anvender dine data til, at kunne kontakte dig, såfremt der skulle være behov for det. Derud over har vi gemt dine oplysninger, hvis du er kunde. Ved at dele din e-mailadresse med os på Facebook, har du givet tilladelse til, at vi må kontakte dig.

Hvordan bruger Tranbjerg Hørecenter mine data til reklame?

I forbindelse med markedsføring anvender Tranbjerg Hørecenter de almindelige internetteknologier på markedet til at målrette kommunikation og reklame til personer, der har besøgt vores hjemmeside. Således kan vi målrette reklame der, så vidt muligt, kun præsenterer dig for indhold eller tilbud, som rent faktisk er relevant for dig.

Hvem videregives mine data til?

Tranbjerg Hørecenter deler eller videregiver ikke dine data.

Hvilke databeskyttelsesrettigheder har du?

Under hensyntagen til de respektive lovmæssige betingelser har du følgende lovmæssige databeskyttelsesrettigheder: Ret til oplysning (artikel 15 i DSGVO), ret til sletning (artikel 17 i DSGVO), ret til berigtigelse (artikel 16 i DSGVO), ret til begrænsning af bearbejdningen (artikel 18 i DSGVO), ret til dataportabilitet (artikel 20 i DSGVO), ret til at klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse (artikel 77 i DSGVO), ret til tilbagekaldelse af samtykker (artikel 7, stk. 3 i DSGVO) samt ret til at gøre indsigelse mod bestemte databehandlingsoperationer (artikel 21 i DSGVO). Har du brug for at gøre brug af ovenstående, kontakt os da på info@tranbjerghc.dk.

Hvornår slettes mine data?

Vi gemmer dine personrelaterede data så længe som det kræves for at opfylde de formål, som er nævnt i denne databeskyttelseserklæring, især med henblik på opfyldelse af vores aftale- og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Oplysninger om cookies

Tranbjerg Hørecenter anvender cookies til at forbedre vores hjemmeside samt de ydelser, vi tilbyder. Læs mere om vores brug af cookies her.

© Tranbjerg Hørecenter 2020 | CVR: 40822828

Vigtig information

Hørecenteret holder lukket 23.+ 24.+ 31. dec..