Tranbjerg Hørecenter 

Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger

I forbindelse med undersøgelse og behandling af dig som kunde indsamler og behandler Tranbjerg Hørecenter en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Tranbjerg Hørecentret behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. 

Typer af oplysninger 

Tranbjerg Hørecenter indsamler og behandler følgende type personoplysninger om dig (kun i det omfang det er relevant for netop dig): 

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse. 

Formål 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• Vores undersøgelse og behandling af dig 

• Bestilling af høreapparater/høreværn og tilbehør 

• Afregningsformål samt ansøgning om tilskud 

• Overholde forpligtelser i henhold til gældende lovgivning for EU’s databeskyttelsesforordning. 

Frivillighed 

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, eller behandle dig. 

Kilder 

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks henvisende ørelæge eller det regionale afregningskontor. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger 

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere: 

• Der videregives oplysninger til det høreapparatfirma, hvorfra høreapparaterne bestilles. 

• Der videregives oplysninger til Sygesikringen Danmark, så der kan udbetales tilskud til berettigede. 

• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for offentligt tilskud til høreapparatsbehandling, videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer 

• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning af helbredstillæg til høreapparatsbehandling, videregives oplysninger til de kommunale afregningskontorer. 

Opbevaring af data 

Dine personoplysninger behandles og opbevares i NOAH System 4

Opbevaringsperiode 

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. 

Dine rettigheder

Du har ret til indsigt i personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne. 

Ret til at indgive klage

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi bruger dine data på, har du ret til at indgive en klage til den relevante, nationale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark, er den relevante databeskyttelsesmyndighed Datatilsynet. Du kan kontakte Datatilsynet på Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, email: dt@datatilsynet.dk 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os: Tranbjerg Hørecenter, Kirketorvet 5b, 8310 Tranbjerg Tlf.: 42 15 32 11 – e-mail: info@tranbjerghc.d​​k.

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find mine kontaktoplysninger herunder.

Tranbjerg Hørecenter

Kirketorvet 5b, 8310 Tranbjerg J

CVR: 40822828

Læs Tranbjerg Hørecenters Privatlivspolitik

 Kontaktoplysninger

Telefon: 4215 3211

E-mail: info@tranbjerghc.dk

Telefontider:

Mandag - fredag: 09.00 - 17.00

Lørdag og søn- og helligdage: lukket

Mails besvares hverdage, hurtigst muligt eller indenfor 24 timer.

Se også åbningstider her

Tilmeld dig nyhedsbrev